FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 03/09/2021 - 17:07 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
कार्यविधि ७४/७५ 03/09/2021 - 16:54
ऐन ७४/७५ 03/09/2021 - 15:48
व्यवसाय दर्ता ऐन ७६/७७ 03/09/2021 - 09:05 PDF icon १३ व्यवसाय दर्ता ऐन.pdf
सरसफाई तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७ ७६/७७ 12/09/2020 - 11:41 PDF icon ११ सरसफाई तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७.pdf
१२ बातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ ७६/७७ 12/06/2020 - 12:41 PDF icon १२ बातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७.pdf
शिक्षा ऐन २०७५_1 ७४/७५ 05/06/2020 - 10:46 PDF icon ८ शिक्षा ऐन २०७५_1.pdf
बिपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 02/06/2020 - 12:41 PDF icon ६ बिपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
न्यायिक समितिको कार्यबिधि सम्बन्धि ऐन २०७५ ७५/७६ 08/07/2019 - 12:41 PDF icon १० न्यायिक समितिको कार्यबिधि सम्बन्धि ऐन २०७५.pdf
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐेन २०७५ ७५/७६ 07/06/2019 - 12:41 PDF icon ९ फोहरमैला व्यवस्थापन ऐेन २०७५.pdf

Pages