FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७८.०७९ ७९-८० 12/27/2022 - 18:05 PDF icon आर्थिक ऐन ७९ .८०-1.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिकसमावेशीकरण मुलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९ ७९-८० 06/30/2022 - 14:54 PDF icon Gessi Karyabidhi.pdf
चौरपाटी गाउँपालिकाको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/05/2021 - 00:00 PDF icon प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८.pdf
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 03/09/2021 - 17:07 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
कार्यविधि ७४/७५ 03/09/2021 - 16:54
ऐन ७४/७५ 03/09/2021 - 15:48
व्यवसाय दर्ता ऐन ७६/७७ 03/09/2021 - 09:05 PDF icon १३ व्यवसाय दर्ता ऐन.pdf
सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि ७६/७७ 12/23/2020 - 15:25 PDF icon सम्पति कर.pdf
सरसफाई तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७ ७६/७७ 12/09/2020 - 11:41 PDF icon ११ सरसफाई तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७.pdf
१२ बातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ ७६/७७ 12/06/2020 - 12:41 PDF icon १२ बातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७.pdf

Pages