FAQs Complain Problems

समाचार

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/०८० को महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ७९-८० 06/10/2024 - 11:01 PDF icon RYHe61717909395चौरपाटी गाउँपालिका, २०८१.pdf
आ.व. २०७८.०७९ को महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ७७/७८ 01/13/2023 - 11:14 PDF icon 6x8n41658222078चौरपाटी गाउँपालिका, २०७९-1.pdf
आ.व. २०७७.०७८ को महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ७७/७८ 01/13/2023 - 11:14 PDF icon nUqqZ1630915289चौरपाटी गाउँपालिका, २०७८-1.pdf
आ.व. २०७६.०७७ को महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ७६/७७ 01/13/2023 - 11:13 PDF icon चौरपाटी २०७७ गाउँपालिका.pdf
आ.व. २०७४.०७५ को महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन . ७४/७५ 01/13/2023 - 11:12 PDF icon 1613989225Achham_ChaurpatiRM_2075_Proterd_Final.pdf