FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चौरपाटी गाउँपालिकाको आ.व. २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ।

८०/८१ 06/21/2024 - 13:37 PDF icon आ.व. २०८१-८२ को फाइनल नीति तथा कार्यक्रम .pdf

चाैरपाटी गाउँपालिका आ.व २०८०/०८१ को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/30/2023 - 16:52 PDF icon वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०८०.०८१.pdf, PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०.८१ फाइनल .pdf

चाैरपाटी गाउँपालिका आ.व २०७९/०८० को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/24/2022 - 17:00 PDF icon वार्षिक बजेट (2 files merged).pdf

चाैरपाटी गाउँपालिका आ.व २०७८/०७९ को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/24/2021 - 19:38 PDF icon वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम.pdf

चाैरपाटी गाउँपालिका आ.व २०७७/०७८ को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/13/2020 - 10:52 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम 077-78.pdf

चाैरपाटी गाउँपालिकाको आ.व. २०७६-७७ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/28/2019 - 10:36 PDF icon ChaurpatiRM2076-77Budget.pdf

चाैरपाटी गाउँपालिकाको आ.व. २०७५-७६ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/22/2018 - 12:37 PDF icon ChaurpatiRM2075-76Budget.pdf

चाैरपाटी गाउँपालिकाको आ.व. २०७४-७५ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७४/७५ 07/24/2017 - 13:01 PDF icon ChaurpatiRm2074-75Budget.pdf