FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७७ ७६/७७ 12/09/2020 - 11:41 PDF icon ११ सरसफाई तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७.pdf
१२ बातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ ७६/७७ 12/06/2020 - 12:41 PDF icon १२ बातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७.pdf
शिक्षा ऐन २०७५_1 ७४/७५ 05/06/2020 - 10:46 PDF icon ८ शिक्षा ऐन २०७५_1.pdf
बिपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 02/06/2020 - 12:41 PDF icon ६ बिपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
न्यायिक समितिको कार्यबिधि सम्बन्धि ऐन २०७५ ७५/७६ 08/07/2019 - 12:41 PDF icon १० न्यायिक समितिको कार्यबिधि सम्बन्धि ऐन २०७५.pdf
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐेन २०७५ ७५/७६ 07/06/2019 - 12:41 PDF icon ९ फोहरमैला व्यवस्थापन ऐेन २०७५.pdf
सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 12/10/2018 - 10:28 PDF icon ७ सहकारी ऐन २०७४.pdf
कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन २०७४ ७४/७५ 12/06/2018 - 12:45 PDF icon ५ कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन २०७४.pdf
एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ऐन २०७४ ७४/७५ 12/06/2018 - 12:43 PDF icon ४ एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ऐन २०७४.pdf
निर्णय आदेश प्रमाणीकरण ऐन २०७४ ७४/७५ 12/06/2018 - 12:41 PDF icon १ निर्णय आदेश प्रमाणीकरण ऐन २०७४.pdf

Pages