FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिको कार्यबिधि सम्बन्धि ऐन २०७५ ७५/७६ 08/07/2019 - 12:41 PDF icon १० न्यायिक समितिको कार्यबिधि सम्बन्धि ऐन २०७५.pdf
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐेन २०७५ ७५/७६ 07/06/2019 - 12:41 PDF icon ९ फोहरमैला व्यवस्थापन ऐेन २०७५.pdf
सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 12/10/2018 - 10:28 PDF icon ७ सहकारी ऐन २०७४.pdf
कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन २०७४ ७४/७५ 12/06/2018 - 12:45 PDF icon ५ कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन २०७४.pdf
एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ऐन २०७४ ७४/७५ 12/06/2018 - 12:43 PDF icon ४ एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ऐन २०७४.pdf
निर्णय आदेश प्रमाणीकरण ऐन २०७४ ७४/७५ 12/06/2018 - 12:41 PDF icon १ निर्णय आदेश प्रमाणीकरण ऐन २०७४.pdf
आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०७४ ७४/७५ 12/06/2018 - 12:41 PDF icon ३ आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यबिधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ ७४/७५ 12/04/2018 - 13:07 PDF icon २ प्रशासकीय कार्यबिधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf
चौरपाटी गाउँपालिका उपभोक्ता समिति परिचालन कार्यविधि ७४/७५ 02/28/2018 - 12:00 PDF icon उपभोक्ता परिचालन कार्यविधि.pdf
चौरपाटी गाउँपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ७४/७५ 02/28/2018 - 12:00 PDF icon बजार अनुगमन .pdf

Pages