FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं.६

हाल को वडा नं

सा.वि.क.गाबिस साबिकका वडाहरु कैफियत

दुनि १ देखि ९

साविक वडा नं. १ तल्लो दुनी, २ मल्लो दुनी, ३ तल्लो दुनि, ४ सेलपाखा, ५ मल्लो दुनी, ६ मल्लो दुनी, ७ लिगुडसैन, ८ सेलपाखा, ९ लिगुडसैन

 

Population: 
२४५७
Ward Contact Number: 
9746452088