FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चौरपाटी गाउँपालिकामा करारमा प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 02/28/2018 - 12:00 PDF icon करार मा प्राबिधिक कर्मचारी .pdf
चौरपाटी गाउँपालिका गाउसभाको संचालन तथा व्यवस्थापन (कार्यविधि) नियमावली ७४/७५ 09/20/2017 - 10:00 PDF icon गाउ सभाको संचालन तथा व्यवस्थापन.pdf
चौरपाटी गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली ७४/७५ 09/20/2017 - 10:00 PDF icon कार्यसम्पादन .pdf
चौरपाटी गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ७४/७५ 09/20/2017 - 10:00 PDF icon पदाधिकारी आचारसंहिता .pdf
चौरपाटी गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि नियमावली ७४/७५ 09/20/2017 - 10:00 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धि .pdf
चौरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 09/20/2017 - 10:00 PDF icon स्थानीय राजपत्र .pdf

Pages