FAQs Complain Problems

के गाउँपालिकाको काम सन्तोष्जनक छ?

58% (7 votes)
छैन
33% (4 votes)
सुधार गर्नु पर्छ
8% (1 vote)
Total votes: 12